1/3

Rapallo, Italy        

Rapallo Waterfront ( with Studio4, Studio GAP ) 

Rapallo (Italy), 2006      

Awards: 3 rd Prize    

 

Via Dante 2/91, 16121 Genova ( Italy )           Tel  +39 010542653        Mail: studio@aglarchitects.it

© 2013 by Aglarchitects. 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon